Tuyển dụng 2 Dược sĩ bán nhà thuốc Đông Y tại Trần Phú, P8, Q5. Chi tiết sẽ được trao đổi khi gặp mặt. Có thể làm theo ca, ca 1: 8h am – 14hpm; ca 2: 14h pm – 20h pm