– Khám và tư vấn , chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân tại khoa do bệnh viện quy định

– Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Khoa và sự phân công vị trí công việc của ban lãnh đạo

– Thường trực tại bệnh viện khi có yêu cầu

– chi tiết công việc sẽ trao đổi qua phỏng vấn