1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/08/2020 đến hết ngày 10/09/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Nhân Ái, Xã Phú Văn – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước.

*****Chi tiết cụ thể như sau: