Hồ sơ xin việc gồm:

1/ đơn xin việc viết tay

2/ Sơ yếu lí lịch có dán ảnh

3/ Các giấy tờ có liên quan (CMND/CC, hộ khẩu, Sổ tạm trú…)

4/ Giấy khám sức khỏe theo qui định theo TT14/2013/TT-BYT