Kinh nghiệm làm việc
B NVHGYJU
2020-2023
NHJ
Học vấn
BÁC SĨ ĐA KHOA
2020-2021
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
KHÔNG CÓ GÌ
Bằng cấp

Warning: Illegal string offset 'order_by' in /www/wwwroot/vieclamyte.com.vn/wp-content/plugins/inwave-common/widgets/similar-candidates.php on line 40

Warning: Illegal string offset 'order' in /www/wwwroot/vieclamyte.com.vn/wp-content/plugins/inwave-common/widgets/similar-candidates.php on line 41